Ny aktør
– med bærekraft i fokus!

Ny aktør – med bærekraft i fokus

Ved å bestille en avfallssekk fra OsloMiljø vil 200 kr automatisk gå til ditt lokale lag. Vi leverer sekken hjem til deg kostnadsfritt. Henting koster 500 kr, uansett hvor mange sekker du har.

les mer og bestill i skjemaet nedenfor

Hva trenger du hjelp med?

Se vårt utvalg av produkter og tjenester. Vi står klar til å hjelpe deg med å finne den beste løsningen for ditt behov.

Pukk og grus

Vi leverer pukk, grus, sand og jord til blant annet bergindustrien, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruk.

Kilde-sortering

Sortering av forskjellige avfallstyper og material er viktig for å ta vare på miljøet. Vi har en rekke ulike containere og sekker egnet til ulike typer avfall og mengder.

Avfallshåndtering

Avfall må sorteres og håndteres rett for at mest mulig skal kunne gjenvinnes til nye produkter, råstoff eller energi.

En helt ny måte å leie container på

Velg en container om passer ditt behov. Vi leverer ut containeren til avtalt tid og sted. Vi gir deg beskjed når containeren er på vei!
Alle containere kan bestilles fra 5 m3 til 30 m3.

Blandet
avfall

Papp og
papir

trevirke

Gips

Åpen liftcontainer

Denne passer bra til opprydding og dugnad ved bolighus, og er den mest populære containertypen.

Åpen gruscontainer

Åpen og litt mindre container for tung last. Kan brukes til å fjerne jord, stein og bygningsavfall.

Lukket kombicontainer

Den lukkede kombicontaineren er låsbar og praktisk. Bra valg om man vil slippe avfall fra uvedkommende.

Lukket liftcontainer m/ sideluker

Lukket container med sideluker og dører på ene kortsiden. Låsbar. Gir bra tilgjengelighet.

Lukket container papir

Container for papir og pappemballasje. Bare for sortert material, smale åpninger hindrer feilbruk.

Avfallssekker

Disse  brukes til sortert byggavfall og mindre avfallsmengder. Tar lite plass. Disse kan du bestille via skjemaet under eller ring oss for nærmere informasjon.

Bestill avfallssekk her:

Fyll i skjemaet og send inn, så får du en bekreftelse på mail og/eller sms i løpet av kort tid.

Utplassering skjer normalt mellom kl 8 og 16. Spesielle leveringstider kan avtales (mot tillegg i pris) ved å ringe vårt kundesenter på 987 09700.

Henting skjer normalt mellom kl 8 og 16.

Takk! Din bestilling er mottatt. Bekreftelse på din bestilling kommer på epost eller sms om litt!
OJ! Noe ble feil ved innsendelse av skjemaet. Prøv igjen – eller ring oss på 987 09700.